ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນ
ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນ ສ້າງສັນຜົນງານສື່ ມີເດ່ຍຫຼາກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ວີດີໂອໂຄສະນາ, ວິດີໂອນຳສະເໜີສິນຄ້າ-ບໍລິສັດ, ວີດີໂອສາລະຄະດີ, ວິດີໂອງານດອງ ແລະ ວິດີໂອໄຮໄລ້ງານອີເວັນຕ່າງໆ. ງານຖ່າຍທອດສົດ ກອງປະຊຸມ, ງານອີເວັ້ນຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນຍັງມີງານຖ່າຍພາບນິ່ງ ພຼີເວັດດິ່ງ, ແຟຊັ່ນ ແລະ ອີເວັນຕ່າງໆ
01 ຖ່າຍຮູບງານດອງຕ່າງໆ ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນໃຫ້ບໍລິກ່ຽວກັບການ ຖ່າຍຮູບງານດອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຮູບພີເວັດດິ່ງ, ວິດີໂອ ພີເຊັ້ນຄູ່ແຕ່ງງານ, ວິດີໂອ ງານແຕ່ງ.
02 ຖ່າຍຮູບ ແລະ ວິດີໂອ ທຸກປະເພດ ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນໃຫ້ບໍລິກ່ຽວກັບການຖ່າຍວິດີໂອ ທຸກປະເພດ ເຊັ່ນ: ໂຄສະນາ, ນຳສະເໜີ, ໂປຼໂມດສິນຄ້າ.
03 ຖ່າຍ LIVE ສົດ ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນໃຫ້ບໍລິກ່ຽວກັບການ ຖ່າຍ LIVE ສົດ ຜ່ານທາງ: Facebook, Youtube, ຜ່ານທາງຊ່ອງທາງອື່ນໆ.
04 ຖ່າຍພາບຂື້ນຈໍ LED ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນໃຫ້ບໍລິກ່ຽວກັບການ ຖ່າຍພາບຂື້ນຈໍ LED ເຊັ່ນ: ງານ Event ຕ່າງໆ, ງານກອງປະຊຸມຕ່າງໆ, ໃນ ແລະ ນອກສະຖານທີ.
PROFESSIONAL IN LIVE STREAM - VDO MAKER

ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນ

ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນ ສ້າງສັນຜົນງານສື່ ມີເດ່ຍຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ

ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນ ສ້າງສັນຜົນງານສື່ ມີເດ່ຍຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ

ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນ ສ້າງສັນຜົນງານສື່ ມີເດ່ຍຫຼາກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ວີດີໂອໂຄສະນາ, ວິດີໂອນຳສະເໜີສິນຄ້າ-ບໍລິສັດ, ວີດີໂອສາລະຄະດີ, ວິດີໂອງານດອງ ແລະ ວິດີໂອໄຮໄລ້ງານອີເວັນຕ່າງໆ. ງານຖ່າຍທອດສົດ ກອງປະຊຸມ, ງານອີເວັ້ນຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນຍັງມີງານຖ່າຍພາບນິ່ງ ພຼີເວັດດິ່ງ, ແຟຊັ່ນ ແລະ ອີເວັນຕ່າງໆ
ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນ ທີມງານ

ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນ ສ້າງສັນຜົນງານສື່ ມີເດ່ຍຫຼາກຫຼາຍຢ່າງ

ທີມງານ ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນ ສ້າງສັນຜົນງານສື່ ມີເດ່ຍຫຼາກຫຼາຍຢ່າງເຊັ່ນ: ວີດີໂອໂຄສະນາ, ວິດີໂອນຳສະເໜີສິນຄ້າ-ບໍລິສັດ, ວີດີໂອສາລະຄະດີ, ວິດີໂອງານດອງ ແລະ ວິດີໂອໄຮໄລ້ງານອີເວັນຕ່າງໆ. ງານຖ່າຍທອດສົດ ກອງປະຊຸມ, ງານອີເວັ້ນຕ່າງໆ. ນອກນັ້ນຍັງມີງານຖ່າຍພາບນິ່ງ ພຼີເວັດດິ່ງ, ແຟຊັ່ນ ແລະ ອີເວັນຕ່າງໆ
ບີດສ໌ໂປຼດັກຊັ່ນ ທີມງານ
Close
Compare
Wishlist 0
Open Wishlist Page Continue Shopping